logo

Login

Algemene Voorwaarden / betalingsvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van http://www.heiveld.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Heiveld.com. In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruik

t. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelgeving van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heiveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Heiveld.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de gehanteerde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een abonnement, les of sportkamp met Heiveld te mogen claimen. Heiveld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Heiveld behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Heiveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om diensten te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

 

Informatie verzamelen en gebruiken

Tijdens het gebruik van onze dienst, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’). De gegevens worden niet langer dan nodig opgeslagen. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten: e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode, gemeente of stad, provincie, cookies en gebruiksgegevens.

 

Gebruiksgegevens

We kunnen informatie verzamelen over hoe onze services worden gebruikt. (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is besteed, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

 

Tracking & Cookies-gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke tracking-technologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie vast te houden. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze website niet gebruiken.

 

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 

Privacy van minderjarigen

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van minderjarigen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid op een gegeven moment bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen e-mail en / of een prominente kennisgeving. U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op per e-mail (info@heiveldtennis.be ) of via de website (https://www.heiveld.com/contact)

Algemene betalingsvoorwaarden

 

Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aanbiedingsperiode loopt.
 • De Koper is de prijs verschuldigd dat ADCON BVBA in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BVBA ADCON worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland en Belgie gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Vooruitbetaling;
  • Creditcard (Bancontact, Paypal).
 • BVBA ADCON kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 • In het geval door BVBA ADCON een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. BVBA ADCON is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BVBA ADCON, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.